O‘ZBEK TILI MATNLARIDA SINTAKTIK TEG VA TEGLASH MASALASI

Authors

  • Oqila Abdullayeva

Keywords:

sintaktik teglash, teg, parsing, parser, treebank, tarkibiy qismlar tahlili, tobelikni tahlil qilish.

Abstract

Tabiiy tilni qayta ishlash bosqichlaridan biri sintaktik tahlilning vazifasi gap qurilmalarini tahlil qilishdir. Korpus lingvistikasida parsing deb ataluvchi jarayon gap va gaplarning tuzilishini, gapdagi leksik birliklarning sintaktik munosabatini aniqlaydi. Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi gaplarni sintaktik teglash, tegset tanlash masalasi o‘rganildi, o‘zbek tilidagi misollar orqali tahlil qilindi.

Downloads

Published

2024-06-12